Untitled Document

ติดต่อกองอำนวยการ


        
  

ที่ตั้ง : โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ห้องบอลรูม ABC ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 045-353084

หมายเลขโทรศัพท์กองอำนวยการ

095-8637109

095-8635782

095-8634597

095-8632408

เวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. –19.00 น.

   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 202,443 ครั้ง