Untitled Document

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะระหว่าง สถานีขนส่ง – ม.อุบลฯ


   
1. รถโดยสารสองแถวสีแดง (รถแดง ม.)

ต้นทางที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี  เข้าตัวเมืองอุบลราชธานี ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย  ผ่าน ศูนย์บริการนครชัยแอร์ อำเภอวารินชำราบ   ถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เเข้าที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ “กันเกราเกมส์”

2. รถโดยสารสองแถวสาย 1  (สีเทา)

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี  เข้าตัวเมืองอุบลราชธานี ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย  ผ่าน ศูนย์บริการนครชัยแอร์  อำเภอวารินชำราบ   ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


          
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 202,441 ครั้ง