Untitled Document

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน


 
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Partner)ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ (Official Sponsor)


   

ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการอย่างทางการ (Official Supplier)


 

ผู้สนับสนุนการผลิตสินค้าหรือของที่ระลึกอย่างเป็นทางการ (Official License)ผู้ให้การอุปถัมป์อย่างเป็นทางการ (Official Supporter)


 
 
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 202,441 ครั้ง