Untitled Document

ตัวนำโชคการแข่งขัน (Mascot)

   
 

ได้แก่ ปลาบึก ชื่อว่า “บึกบึน และ บัวบาน” โดย “ปลาบึก” มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Pangasianodon gigas ปลาลุ่มแม่น้ำโขงเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ไม่มีเกล็ดอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงตั้งแต่ประเทศจีน, ลาว, เมียนมาร์, ไทย เรื่อยมาตลอดความยาว ของแม่น้ำรวมไปถึงแควสาขาต่าง ๆ เช่น แม่น้ำมูล, แม่น้ำสงคราม แต่ไม่พบในตอนปลายของแม่น้ำโขงที่เป็นน้ำกร่อย ดังคำขวัญของอุบลราชธานีที่ว่า มีปลาแซบหลาย แปลว่า อุบลราชธานีมีปลาหลากหลายในบท ๒ บาท ๕ ของสักวาคุณค่าเมืองอุบล ประกอบกับอุบลมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาบึก

   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 202,441 ครั้ง