Untitled Document

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน (Official Logo)


    
 
กรุณาคลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
 
ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน
 

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ตราสัญลักษณ์จะเน้นใช้แนวคิดที่ได้ แรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด และสีสันออกมาให้สื่อถึงการแข่งขันกีฬาที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน

 

คบเพลิงกันเกราเกมส์: คบเพลิงแห่งสีสันและความสนุกสนาน

ภาพเขียนสีผาแต้ม : ภาพลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายที่กำลังมีความสุขและสนุกสนานกับการเล่นกีฬา โดยได้แรงบันดาลใจจากภาพเขียนสีผาแต้ม

เลข ๔๓ : สื่อถึงหมายเลขของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓

Sunrise / แสงตะวัน : อุบลราชธานีคือดินแดนที่ตะวันขึ้นก่อนใครในสยาม

สายน้ำมูล : เส้นโค้งอ่อนพริ้วไหวสวยงาม ดั่งสายน้ำมูล สายน้ำคู่จังหวัดอุบลราชธานี

กันเกราเกมส์ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันและเลือกใช้ชื่อดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเป็นชื่อประจำการแข่งขันครั้งนี้

 

 
คำขวัญการจัดการแข่งขัน : “สายน้ำ แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี”
 

 
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 202,441 ครั้ง