ตารางการถ่ายทอด
UBU CATV  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่  43
“กันเกราเกมส์”  วันที่ 9-18 มกราคม 2559


อาคารที่ถ่ายทอด UBU CATV

ชนิดกีฬา

วันที่

เวลา

1. สนามฟุตบอล ม.อุบลฯ

พิธีเปิด

9 ม.ค. 59

16.00 น. เป็นต้นไป

2. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์

บาสเกตบอล

10 ม.ค.59

ตามกำหนดการแข่งขัน

3. อาคาร 7 รอบ

เทเบิลเทนนิส

11 ม.ค.59

ตามกำหนดการแข่งขัน

4. สระว่ายน้ำ

ว่ายน้ำ

12 ม.ค.59

ตามกำหนดการแข่งขัน

5. อาคาร 7 รอบ

แบดมินตัน

13-14  ม.ค.59

ตามกำหนดการแข่งขัน

6. อาคาร 7 รอบ

ดาบสากล

15 ม.ค.59

ตามกำหนดการแข่งขัน

7. โรงพลศึกษา

วอลเลย์บอล

16-17 ม.ค.59

ตามกำหนดการแข่งขัน

8. สนามฟุตบอล ม.อุบลฯ

พิธีปิด

18 ม.ค. 59

15.45 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


 

   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 197,729 ครั้ง