Awesome Grid


 

ประมวลภาพ

ค้นหาชื่ออัลบั้ม

  

 • สีสันกันเกราเกมส์
 • พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 18 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเซปักตะกรอ 18 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 18 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฟุตบอล 18 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล 18 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฮอกกี้ 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยิงปืน 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันหมากกระดาน 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันแบดมินตัน 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเซปักตะกร้อ 17 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเรือพาย 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยูยิตสู 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันหมากกระดาน 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยิงปืน 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฮอกกี้ 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันแบดมินตัน 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันดาบสากล 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเซปักตะกร้อ 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฟุตบอล 16 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันว่ายน้ำ 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยิงปืน 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยูยิสสู 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเปตอง 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฮอกกี้ 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันแบดมินตัน 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทควันโด 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเรือพาย15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเซปักตะกร้อ 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันหมากกระดาน 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันกรีฑา 15 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฮอกกี้ 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเรือพาย 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันว่ายน้ำ 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยิงปืน 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันแบดมินตัน 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฟุตซอล 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทควันโด 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันกรีฑา 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเซปักตะกร้อ14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันหมากกระดาน 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเปตอง 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล 14 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทควันโด 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันกรีฑา 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฮอกกี้ 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยูโด 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยิงปืน 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเปตอง 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันว่ายน้ำ 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันแบดมินตัน13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฟุตซอล 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเรือพาย 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเซปักตะกร้อ 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันปันจักสีลัต 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันดาบสากล 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันหมากกระดาน 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันครอสเวิร์ด 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 13 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันลีลาศ 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฟุตบอล 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันกรีฑา 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยูโด 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยิงปืน 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเปตอง 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันแบดมินตัน 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฮอกกี้ 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันว่ายน้ำ 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันตะกร้อ 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันดาบสากล 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันหมากกระดาน 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันครอสเวิร์ด 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 12 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันลีลาศ 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยิงปืน 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันแบดมินตัน 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันดาบสากล 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฟุตบอล 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 11 มกราคม 2559
 • การแข่งขันกรีฑา 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทเบิ้ลเทนนิส 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันตะกร้อ 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบีบีกัน 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันหมากกระดาน 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันปันจักสีลัด 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเปตอง 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยูโด 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันครอสเวิร์ด 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 11 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยูโด 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเซปักตะกร้อ 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันแบดมินตัน 10 มกราคม 2559
 • การแข่งขันบีบีกัน 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันหมากกระดาน 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันครอสเวิร์ด 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันปันจักสีลัด 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเปตอง 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฟุตบอล 10 มกราคม 2559
 • ภาพกีฬาบาสเกตบอล 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 10 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบีบีกัน 9 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 9 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฟุตซอล 9 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 9 มกราคม 2559
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
 • ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล 9 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันเทนนิส 9 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล 9 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันฟุตบอล 9 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันยูโด 9 มกราคม 2559
 • ภาพการแข่งขันปันจักสีลัต 9 มกราคม 2559
 • บรรยากาศการซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
 • สนามกีฬากลาง
 • ซ้อมอุ่นเครื่องฟุตบอลหญิง ระหว่าง ม.อุบล ฯ- มรภ.อุบล ฯ
 • ซ้อมบาสเกตบอล
 • จับสลากแบ่งสาย กันเกราเกมส์
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 197,728 ครั้ง