Untitled Document

แอพพลิเคชันแผนผังใน ม.อุบลฯ


 
แอพพลิเคชันแผนผังใน ม.อุบลฯ “HereUBU” (สำหรับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android)

  1. Link ของ Google Play เพื่อการติดตั้ง คลิกที่นี่ Link  หรือ
  2. Scan QR Code นี้ เพื่อการติดตั้ง

             

 

คำอธิบาย: HereUBU.jpg 
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||

จำนวนผู้เข้าชม: 202,443 ครั้ง